Segmenti iz Beograda

Ambulantna kola glasno su skrenula u Nemanjinu ulicu i preko tramvajskih šina otišla u nepoznato.

Tramvaj je ispustio svoj dugi zvuk i u istom trenutku tri goluba su prhnula uvis.

Kada su golubovi raširili krila, dva dečaka iz Sirije ili Avganastina, krenula su unazad da pticama naprave mesta.

Na stanici, ljudi su čekali autobus 83 sa Crvenog Krsta.

Žena na klupi hlebom je hranila jato golubova u parku, a nešto dalje, ljudi su prodavali cveće u saksijama, kesice sa semenjem, šarene i jednobojne saksije, zemlju za cveće i ljuljaške za baštu.

Baka bele kose, u crvenom kaputu i bordo lakovanim cipelama sa debelim pertlama prošla je pored Muzičke akademije pred kojom su stajali studenti i smejali se, a kroz prozor dopirao je zvuk violine.

Za to vreme, jedan mladić sedeo je na klupi sa rukom u gipsu i gledao u tačku ispred sebe.

Na Cvetnom trgu bile su samo bele ploče i jedan Branislav Pekić, ali cveća nije nigde bilo.

Setila sam se ispred SKC-a kako sam tu davno kupovala kasete, a onda sam prešla ulicu i uronila u ljude.

1 thought on “Segmenti iz Beograda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *