2015 – Novogodišnji rezime

Kraj godine. Vreme kada se pravi presek stanja, kratki rezime i stavlja na papir šta se sve to desilo u prethodnih dvanaest meseci, lepo, ružno, poučno. Šta smo planirali, šta …